سلام دوستان من تازه یه هیرو 80 کردم کسی نیست کمکم کنه آیتم های آرنا رو بگیرم