<The Prophets> är en guild med en blandning av engelska och svenska talande personer som söker efter medlemmar för vårat Raiding team! 5.1K+ GS behövs minst, anständig kunskap av raids och Discord är nödvändigt. Ansök vid http://theprophets.wowalliances.com/ eller prata med mig i spelet (Celebrus).

Just nu raidar vi Icecrown Citadel på 10 manna Normal och Vault of Archavon 10 manna.