Informacije za kontaktiranje Warmane tima

Opsta podrska: link (opsta pitanja i apeli na banove)

Specificne sekcije za podrsku

Head Moderator (za sva pitanja vezana za forum)
Head GM (za sva pitanja vezana za in game podrsku)


Vazno
  • Podrska za vote sistem ne postoji.
  • Za sva pitanja vezana za gameplay, mora se kontaktirati Game Master otvaranjem in game tiketa.


Kontaktiranje Game Mastera i Moderatora
Game Master Grupa (pomoc sa in game problemima i prijavljivanje igraca).
Moderator Grupa (pomoc sa problemima vezanim za forum i prijavljivanje forum clanova).
Q/A Grupa (za prijavljivanje exploita i kriticnih bugova)

Game Masteri/Moderatori koji se nalaze sa leve strane u grupi su trenutno ili nedavno bili aktivni tako da je najbolje kontaktirati njih umesto slati poruku celoj grupi.