1. 5 Days Ago  

  Dostlar "Arena" dan anlayanlara bi'kaç sorum var, yard?mc? olabilirler mi ?

  Arkada?lar arenan?n i?leyi?ini ben daha tam çözemedim. Arenada kast???m?z rating tak?ma özel mi oluyor ki?iye mi ? 3 farkl? tak?m?m olsa (olabilir mi bilmiyorum) herbirinden ald???m rating ayr? m? listelenir yoksa toplu karakterime özel mi ? Rating kazanmak için maç kazanmam gerekir mi yoksa arena point gibi 10 maç atmam belirli bir miktar almak için yeterli mi ? Ayr?ca arenada ki oyuncular?n setleri tam oldu?u için ve arena setlerini sadece arena rating ile kazanabildi?im için ve maç kazanmak için de bu setlere ihtiyac?m oldu?u için ama bu setlere sahip olmad???mdan maç kazanamayaca??m için garip bir paradoks olu?uyor oyun içerisinde. Bu yüzden de bu setlere veya en az?ndan silahlara alternatif itemleri pve- den dü?ürmem mümkün müdür ? E?er mümkünse hangi raid ve zindanlar? oynamam gerekir. Bu konuyla alakal? kafam çok kar???k. Elemental ?aman oynuyorum, karde?im ise Rogue. Ayr?ca Sava?ç? Hunter ve Priest karakterlerimiz de var 80 seviye. Hangileri için gear elde etmek , dü?ük viteste ba?ar? elde etmek mümkünse o karakterlerden ilerleyebilir. Verece?iniz cevaplar için ?imdiden te?ekkürler.

  GG <3

 2. 3 Days Ago  
  Personelin tak?m ratinginden 150+ dü?ükse personel rating üzerinden hesaplan?r alaca??n puan, de?ilse tak?m ratingi üzerinden. Yani 2k l?k tak?ma girip 1k personelle puan al?rken 1k ratingin göz önünde bulundurulur. Puan?da sadece bir sikletten al?rs?n, oda sana en çok puan? o an için hangisi verecekse. Puan almak için o tak?m?n o hafta en az 10 maç atm?? olmas? ve puan alacak karakterin o hafta at?lan maçlar?n en az %30 unda oynam?? olmas? gerekir.

  ??in adillik k?sm?nda, e?yan yoksa yüksek oranda çöpsün, dünyan?n en iyi oyuncusu ol ta?ak o?lan?na çevirirler, özellikle fiziksel hasar oynuyorsan. Casterlar yine 3-5 bir?eyler yapabiliyorlar. Çözüm; blackrockta oynamak. wpvp (sokay?m wpvp ye, 3-5 mal toplan?p 2 adam koval?yorlar yada 40 ki?i + birkaç mboxerla gidip say?ca üstünlük sa?lay?p zergleyip milleti pvp yapt?k san?yorlar.), si yok ve s?n?rs?z duel atma/build deneme ?ans?n var.

 3. 2 Days Ago  
  Personelin tak?m ratinginden 150+ dü?ükse personel rating üzerinden hesaplan?r alaca??n puan, de?ilse tak?m ratingi üzerinden. Yani 2k l?k tak?ma girip 1k personelle puan al?rken 1k ratingin göz önünde bulundurulur. Puan?da sadece bir sikletten al?rs?n, oda sana en çok puan? o an için hangisi verecekse. Puan almak için o tak?m?n o hafta en az 10 maç atm?? olmas? ve puan alacak karakterin o hafta at?lan maçlar?n en az %30 unda oynam?? olmas? gerekir.

  ??in adillik k?sm?nda, e?yan yoksa yüksek oranda çöpsün, dünyan?n en iyi oyuncusu ol ta?ak o?lan?na çevirirler, özellikle fiziksel hasar oynuyorsan. Casterlar yine 3-5 bir?eyler yapabiliyorlar. Çözüm; blackrockta oynamak. wpvp (sokay?m wpvp ye, 3-5 mal toplan?p 2 adam koval?yorlar yada 40 ki?i + birkaç mboxerla gidip say?ca üstünlük sa?lay?p zergleyip milleti pvp yapt?k san?yorlar.), si yok ve s?n?rs?z duel atma/build deneme ?ans?n var.
  bruh. zor i?ler ama halletmeye çal??cam bi' ?ekilde. bg daha çok sar?yor zaten arenaya göre. 5.5k gear a ula??rsam daha e?lenceli olcak gibi duruyor. elemantal shaman oynuyorum. elemental shamn için neler önerirsin bilgin varsa e?er.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •